Podkast: Møtet varte i nesten ni timer. Vi har oppsummert det på 12 minutter