Har tro på at hun fortsatt kan få bo i gjestehavna

foto