Denne gamle badeplassen skal rustes opp før sommeren

Den gamle badeplassen på Løkholmen skal bli klar før sommeren.