Koronasmittede med demens kan bli sperret inne på rommet