Brannutrykning, våpenbeslag og mistanke om ruskjøring