Privatetterforsker kan ha funnet Orderud-drapsvåpen