Klimadebatten: Situasjonen er for alvorleg til selskapsleik