Tre sørlendinger må i retten etter heising av hakekorsflagg