Henter inn pensjonister og studenter til sykehuset

foto