Avviste kuttplaner i skolen: Beholder linjene i Risør, Tvedestrand og Lillesand

foto