Skal søke krisehjelp fra videregående skole ved nye ekstreme snøfall