Avverget mistillit etter seks timer, vil reforhandle avtalen

foto