Sperrer av området grunnet fare for fallende stein