Medisinske grunner til at jente (15) fikk pusteproblemer

foto