Til Godjenta vår, Mari Johanne Due-Sørensen.

foto