18 mill til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturarenaer

foto