Mistet fiskeretten etter ulovlig hummerfiske

foto