De rikeste i Aust-Agder ble 1,1 milliard kroner rikere - én reduserte formuen med 500 mill.