Ba selv om ekstra møte – mener det burde vært avlyst

foto