Rykket ut til boligbrann – beboerne gjort rede for