«Vår adgang til «snoking» i skattelistene er viktig for samfunnet»