Bjørndahl mener Arbeiderpartiet har vært tause støttespillere til Listhaugs politikk

foto