Møtte politikerne: Bekymret for rivaliserende grupper i barnevernet