Klagde på at utsikten ikke var for alle. Nå er saken avgjort