Trues med tvangsmulkt for badetrapp: – Det blir tullete