Blakk kommune gir «million-kollekt» til Indremisjonen