Jan Olav Olsen forundret over politisk budsjettspill