– Han har ikke noe behov for å være der, og han trenger heller ikke være der. Han har ikke noe behov for å ytre seg i retten, sier Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB.

Han har tidligere uttalt at Viggo Kristiansen (43) kommer til å stille i rettsmøtet, fordi det er «psykologisk riktig for ham å møte i retten for å få en avslutning på dette». Nå har han endret standpunkt og ønsker ikke å møte når Borgarting setter retten 13. desember for starte prosessen som vil ende at mannen som er domfelt som hovedpersonen bak overgrepene og drapene i Baneheia blir frifunnet.

Sjødin bekrefter overfor NTB at det er bedt om rettens tillatelse til at han slipper å møte, og regner med at den blir gitt.

Kristiansen kommer sannsynligvis til å møte til domsavsigelsen to dager senere.

Vil be om frifinnelse

Borgarting lagmannsrett skal behandle den gjenåpnede saken til Viggo Kristiansen 13. desember. Den kommer til å forløpe raskt og summarisk, og vil ende med at statsadvokaten legger ned påstand om at Kristiansen må frifinnes for drapene og overgrepene i Baneheia for over 20 år siden.

Det finnes ikke bevis som knytter ham verken til åstedet eller gjerningene, framgikk det av redegjørelsen til riksadvokat Jørn Maurud i slutten av oktober.

Viggo Kristiansen har ikke det samme behovet for å renvaske seg i full offentlighet, som han tidligere har gitt uttrykk for, ifølge Sjødin.

– Etter den glimrende etterforskningen Oslo politidistrikt har gjennomført og redegjørelsen til riksadvokaten har han ikke lenger dette behov. Han ønsker heller ikke å forklare seg eller komme med noen merknader før saken tas opp til doms, understreker forsvareren.

Straffen oversonet

Foruten Baneheia-saken, vil retten avsi en dom for de øvrige forholdene i den opprinnelige tiltalen mot Kristiansen fra 2001. Dette var ett forhold for ved tvang å ha begått utuktig omgang med et barn under 14 år og for plagsom oppførsel.

Dette er forhold som ble rettskraftig avgjort i Kristiansand byrett i 2001. Uansett hvor lang eller kort straff aktor mener burde vært pådømt for dem, vil den for lengst være ferdig sonet.

Kristiansen hadde sonet over 20 år av forvaringsstraffen han ble dømt til Agder lagmannsrett da han ble løslatt 1. juni i fjor. Etterforskningen av Baneheia-komplekset ble overført til Oslo politidistrikt, som etter grundig gjennomgåelse av nye og gamle bevis, innstilte på å avslutte forfølgningen og nedlegge påstand om full frifinnelse.