Mange møtte opp for å vise kraftig motstand mot utbyggingsplaner

foto