Ulykke mellom bil og sykkel – kjørt til legevakt

foto