Her vil de bygge et 1.100 kvadratmeter stort veksthus på taket