Smuglerfrosken «Erna» har fått et nytt hjem i Agder

foto