Leder: Restavfall i grå dunk, matavfall i grønn dunk og giftig avfall rett i sjøen