Debatt: Jeg var en gang leder av Grimstad Høyre, og stolt av det. Nå er det ikke lenger mitt parti.