Provosert av predikant: Nå vil hun sile leietakere gjennom etisk regelverk for Hove