Politiet henla rapporten etter Sør Bolig-konkursen