Den ene vil hogge eikene - den andre vil verne

foto