Valgvinner i Aust-Agder: Sp størst i 9 av 15 kommuner

foto