Enighet om parkering og antall overnattingsplasser