Fradømt Lamborghini til 2 mill. etter råkjøring i Danmark