Fikk både ordfører- og rektorlønn, må trolig tilbakebetale