Regjeringen vurderer å gjøre endringer i fraværsgrensen

foto