Kommunene klare til å ta imot ukrainske flyktninger