Skjærvik tapte ankesaken om refusjon: Anker til Høyesterett