Hun vil høre pasientenes opplevelser fra sykehuset