Opposisjonen i harnisk: Politikerlønna øker med over 300.000 kroner