Flere hjertestanser blant heroinbrukere i Oslo – mistanke om uvanlig stoff

foto