Private barnehager går med stadig mindre overskudd