Grane har ikke vunnet en 4. divisjonskamp siden 28. juni