Ulf Jensen (61) fortvilet over rykteflom i Marianne-saken